Bestyrelsens medlemmer

Bestyrelsen er det øverste beslutningstagende organ i DIPD. Ud af de 15 medlemmer er 9 udpeget af de danske partier, 2 er udpeget af Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF) og endelig udpeger Ministeren for Udviklingssamarbejde, Rektorkollegiet, NGO FORUM og Institut for Menneskerettigheder ét medlem hver. Blandt medlemmerne, vælger bestyrelsen en formand. Bestyrelsesmedlemmerne er udpeget for en fireårig periode med mulighed for genvalg.

Kasper Sand Kjær

Kasper Sand Kjær

Bestyrelsesformand
Michael Aastrup Jensen

Michael Aastrup Jensen

Næstformand
Charlotte Flindt Pedersen

Charlotte Flindt Pedersen

2. næstformand
Rolf Aagaard-Svendsen

Rolf Aagaard-Svendsen

Bestyrelsesmedlem
Mette Annelie Rasmussen

Mette Annelie Rasmussen

Bestyrelsesmedlem
Claus Thure Hastrup

Claus Thure Hastrup

Bestyrelsesmedlem
Steen Thomsen

Steen Thomsen

Bestyrelsesmedlem
Turid Leirvoll

Turid Leirvoll

Bestyrelsesmedlem

Appointed by the Socialist People’s Party (Socialistisk Folkeparti)

Kathrine Lauritzen

Kathrine Lauritzen

Observatør
Mai Christiansen

Mai Christiansen

Bestyrelsesmedlem
Jens Husted

Jens Husted

Bestyrelsesmedlem

Appointed by The Danish Youth Council

Ida Paetau

Ida Paetau

Bestyrelsesmedlem

Appointed by The Danish Youth Council

Flemming Juul Christiansen

Flemming Juul Christiansen

Bestyrelsesmedlem
Eva Grambye

Eva Grambye

Bestyrelsesmedlem
Daniel Toft Jakobsen

Daniel Toft Jakobsen

Bestyrelsesmedlem
Line Brøgger Kjærgaard

Line Brøgger Kjærgaard

Bestyrelsesmedlem